V současné době působím jako Country Manager pro Německo ve společnosti eVisions Advertising. Našim klientům pomáháme primárně s expanzí na německy mluvící trhy a s následným online marketingem.

Služby spojené s expanzí na německy mluvící trhy:

  • Zpracování analýzy a strategie expanze do zahraničí
  • Konzultace expanze

Služby spojené s online marketingem na německy mluvících trzích:

  • Optimalizace pro vyhledavače
  • Nastavení a optimalizace placených kampaní
  • Správa profilů na sociálních sítích
  • Zápis a optimalizace zbožových srovnávačů
  • Amazon